.

.

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การประชุมความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์
ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือกับผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ สนองพระราชดำริ
และโรงเรียนผู้สูงอายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น