.

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการวันพ่อแห่งชาติและร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติและ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร
หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์ชาญณรงค์ 
วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการเพื่อแสดง
ความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่
เหล่า และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง 
และขอแสดงความยินดียิ่งกับพ่อดีเด่น คุณพ่อสมมูล วิเศษสัตย์ ซึ่งเป็นคุณพ่อของอาจารย์
ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
พ่อดีเด่น ประจำปี 2560 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในครั้งนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น