.

.

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

นักวิจัยร่วมต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ ดร. สุรพงษ์
 แสงเรณู หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำนักวิจัย
จัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัย เพื่อต้อนรับพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ผู้เชิญ
ถุงพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าสถานการณ์อุกทกภัยในพื้นที่ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีผลงานวิจัย
ได้แก่ การผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ โดย ผศ.ดร.กชพร นำนาผล และคณะ
ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายจากข้าวและน้ำมันรำข้าว ผ้าย้อมสีธรรมชาติ โดย อาจารย์ ดร. กนกกรณ์
ศิริทิพย์ การศึกษาความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาจากใบต้นข้าวอ่อน โดย
อาจารย์ ดร.ชัญญรินทร์ สมพร การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้า เพื่อส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ โดยอาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มผัดสมุนไพร จากโรงเรียนบ้านท่าม่วง ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น