.

.

วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิจัยดีเด่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา พิมพ์ทา ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธเดช หมอกมีชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยจากชุมชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 ราชภัฏ ราชภักดิ์ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น