.

.

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น