.

.

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ นายอนันต์ เม็กแสงนีน รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมปรินซ์ 3 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร รูปภาพเพิ่มเติม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น