.

.

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม


          สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพร โพธินาม ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น