.

.

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่มานิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ด้วยความยินดียิ่ง และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น